Hướng dẫn code dự án phần mềm part 3 | Backend set up dự án code web api server

Learn Baccarat Video Source & Info:

Hướng dẫn code dự án phần mềm part 3 | Backend set up dự án code web api server

Chia sẻ kinh nghiệm bắt đâu làm việc voi dự án mới cho lập trinh viên phần 3. Set up môi trường làm việc cho backend dev

Một vài bạn thời gian đầu mới bắt đầu join vào project công ty thì bị ngợp vì dự án lớn thường quá nhiều những thư mục, file lạ..khác với những pet project dạy học trên Youtube, Udemy..mà thời gian công ty cho tìm hiểu source code khá ít. Video này sẽ giúp các bạn đọc source code dự án, dễ dàng tham gia vào dự án mới một cách nhanh nhất có thể.

Video này tiếp nối series https://www.youtube.com/watch?v=Hpmb_BkHOtw&list=PLfiDG3MLdYgoJ0cOtYg_HOryR-yKGICPZ&ab_channel=HienNguyen

📲 Prepare your local machine
📲 Clone your fork from GitHub
📲 Running freeCodeCamp locally
📲 Configuring dependencies
📲 Install dependencies
📲 Start the freeCodeCamp api server

Link github dự án:
📲 https://github.com/freeCodeCamp/freeCodeCamp

Link How to set up
📲 https://github.com/freeCodeCamp/freeCodeCamp/blob/main/docs/how-to-setup-freecodecamp-locally.md

Source: YouTube

Share this video:
Hướng dẫn code dự án phần mềm part 3 | Backend set up dự án code web api server

6 thoughts on “Hướng dẫn code dự án phần mềm part 3 | Backend set up dự án code web api server

  1. Hay quá chị ơi. ong chị ra sớm nhưng phần đó. Luôn ủng hộ chị.

Comments are closed.